เทคนิคพิเศษในการสร้างความสนใจให้เว็บเพจ

การสร้างเฟรม คือ การแบ่งหน้าจอของเว็บเพจออกเป็นส่วน ๆ เฟรมถือว่าเป็นคำสั่งหนึ่งใน การเขียน HTML
 โดยเฟรมจะช่วยให้ สามารถ แสดง ผลไฟล์ HTML หลาย ๆ ไฟล์ได้พร้อม ๆ กัน ภายใต้ เว็บเพจ เดียวกัน
 ตามปกติแล้ว หนึ่งเว็บเพจ เราจะมีไฟล์ HTML อยู่ไฟล์เดียว แต่ถ้าเราต้องการ แบ่งหน้าจอของเว็บเพจ
 ให้เป็น 2 - 4 ส่วน โดยแต่ละส่วน มีความเป็นอิสระ ในการใช้คำสั่ง (tag) ของตัวเอง
 คำสั่ง เฟรม จะช่วยในการจัดการในการแบ่งหน้าจอเป็นส่วน ๆ ดังกล่าว
          ในปัจจุบัน เฟรมเป็นคำสั่ง ที่ได้รับความนิยม อย่างมาก ในการนำมาใช้ ตกแต่ง เอกสาร HTML โฮมเพจ
 ส่วนใหญ่ จะนำเฟรม มาเพิ่มใส่ใน HTML เพื่อปรับแต่ง ให้พอดูดีขึ้น อย่าง เช่น การนำเฟรมมาใช้ ในการล็อคให้
 โฮมเพจ ของเรา มีส่วนหัว และส่วนท้าย เหมือน ๆ กันทุก หน้าจอ คล้าย ๆ กับ การพิมพ์ จดหมาย ที่มีหัว กระดาษ
 ท้ายกระดาษ หรือการ นำเฟรม มาทำ เป็นเมนู ซึ่งเราสามารถ บังคับให้เฟรม ที่บรรจุ เมนู อยู่โดย ไม่เปลี่ยนแปลง
ส่วนอีก เฟรมหนึ่ง ก็แสดง เนื้อหากันไป
ลักษณะและข้อจำกัดของเฟรม
1. เฟรม ส่วนมาก มีลักษณะ เป็นรูป สี่เหลี่ยม อย่างเดียว เราไม่ สามารถ สร้างเฟรม เป็นรูป สามเหลี่ยมได้
วงกลม ห้าเหลี่ยม หกเหลี่ยม ได้ตาม ใจชอบ ส่วนเฟรมที่ ซับซ้อน เกินไป เราก็อาจจะสร้างไม่ได้
2. กรณีที่ผู้ใช้จะบันทึกเว็บเพจที่ชื่นชอบและเข้าบ่อยครั้ง (Favorites) อาจจะอ้างอิงเว็บเพจ
ไม่ตรงตามความต้องการได้
รูปแบบคำสั่งการแบ่งหน้าจอแสดงผล (FRAME)
รูปแบบคำสั่ง

<HTML>
<TITLE>………………..</TITLE>
<FRAMESET ROWS[หรือ COLS]=”number,number”>
<FRAME src=”ชื่อไฟล์ที่ต้องการแสดงผล หรือ URL”>
<FRAME src=”ชื่อไฟล์ที่ต้องการแสดงผล หรือ URL”>
<NOFRAME>ช้อความแจ้งเมื่อแสดงเฟรมไม่ได้</NOFRAME>
</FRAMESET>
</HTML>

คำสั่งในการสร้างแบบฟอร์ม
 รูปแบบคำสั่ง

<FORM METHOD=Method ACTION=URL>……….แบบฟอร์ม……….</FORM>

คำสั่ง <FORM METHOD> ใช้สำหรับกำหนดรูปแบบของการส่งข้อมูลเพื่อไปประมวลผลที่เซิร์ฟเวอร์

วิธีการรับข้อมูลของแบบฟอร์ม มี2 รูปแบบดังนี้
1. POST จะทำให้ข้อมูลถูกแยกออกโดยบราวเซอร์และส่งให้กับโปรแกรม สคริปต์ทำงาน โดยไม่ต้องผ่านการทำงานจากบราวเซอร์
2. GET จะทำให้ข้อมูลเมื่อส่งถึงเซิร์ฟเวอร์จะถูกแยกออกเป็นสองค่าคือ พารามิเตอร์ที่เป็นตัวกำหนดโปรแกรม Script
 และข้อมูลที่ถูก ป้อนเข้าไป จากนั้นเซิร์ฟเวอร์จะสั่งให้ CGI Script ทำงาน

การสร้างฟอร์มรับข้อมูลตัวเลือกด้วยคำสั่ง <SELECT> รูปแบบคำสั่ง

<FORM> <TEXTAREA NAME="ชื่อของข้อมูล" ROWS="number" COLS="number" >
 ข้อมูลที่ต้องการแสดงผลในกรอบป้อนข้อมูล </TEXTAREA > </FORM>

Name แทน ชื่อของฟอร์ม

SIZE เป็นการกำหนดความกว้างของ Textbox

MAXLENGTH เป็นการกำหนดค่าที่จะแสดงผล Textbox

คำสั่งการแสดงผลนั้นจะมีลักษณะการแสดงผลแบบบรรทัดเดียว เพื่อให้ป้อนข้อมูลที่เป็นเลข หรือตัวอักษร

Type แทน ชนิดของลักษณะการแสดงแบบฟอร์ม โดยสามารถแบ่งออกได้ ดังนี้

Type = text  แทนการรับข้อมูลข้อความ

Type = password  แทน การรับข้อมูลแบบรหัสผ่าน

Type = checkbox แทน ทางเลือกได้หลายรายการ

Type = radio  แทน ทางเลือกเพียงรายการเดียว

Type = submit  แทน การส่งค่าข้อมูล

Type = reset  แทน การล้างข้อมูลในฟอร์ม

Type = file  แทน การเลือกไฟล์

 

ฟอร์มรับข้อมูลType = text

รูปแบบคำสั่ง

<INPUT NAME=”ชื่อของข้อมูล” TYPE=”TEXT” SIZE=”number” MAXLENGTH=”number” >


Advertisements
ใส่ความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

%d bloggers like this: