การจัดการตัวอักษรและพื้นหลัง

การจัดการตัวอักษรและพื้นหลัง

ตัวอักษรปกติที่เราเห็นเมื่อพิมพ์ข้อความเข้าไปในเว็บเพจจะเป็นสีดำ ใช้ฟอนต์ที่กำหนดด้วยบราวเซอร์ ไม่มีความหนา ไม่มีความเอียง และไม่ถูกขีดเส้นใต้ ส่วนขนาดของตัวอักษรที่สามารถกำหนดด้วยภาษา HTML ได้นั้นจะมีอยู่ 7 ระดับหรือมีค่าเป็น 1-7 โดยค่าปกติคือ 3 แต่ผู้ใช้งานก็สามารถกำหนดที่บราวเซอร์เพื่อให้ขนาดตัวอักษรใหญ่ขึ้นมาอีกได้ โดยผลการเปลี่ยนแปลงจะเป็นสัดส่วนโดยตรงกับขนาดที่ผู้สร้างเว็บเพจได้กำหนดไว้

รูปแบบคำสั่ง ความหมาย
<font size = “3“> ข้อความ </font> ขนาดตัวอักษร
<font color = “red“> ข้อความ </font> สีตัวอักษร
<font face = “Arial“> ข้อความ </font> รูปแบบตัวอักษร
<besefont size = “2“> ข้อความ </font> กำหนดค่าเริ่มต้นของขนาดตัวอักษร
<b> ข้อความ </b> ตัวอักษรหนา
<i> ข้อความ </i> ตัวอักษรเอน
<u> ข้อความ </u> ขีดเส้นใต้ตัวอักษร
<tt> ข้อความ </tt> ตัวอักษรแบบพิมพ์ดีด

 

หมายเหตุ เราสามารถใช้คำสั่งกำหนดรูปแบบตัวอักษร หลายๆรูปแบบได้ เช่น
<font face = “Arial” size = “3” color = “red”> ข้อความ </font> เป็นต้น

คำสั่งกำหนดการใช้ตัวอักษร (Font)

รูปแบบ

<font face=”ชื่อตัวอักษร” size=ขนาด>

ขนาด size กำหนดเป็นตัวเลข 1 – 7 เล็กสุด คือ 1 ใหญ่สุด คือ 7

ตัวอย่าง

<font face=”Cordia New” size=2>

<font face=”Angsana New” size=3>

คำสั่งขึ้นบรรทัดใหม่

รูปแบบ

<br>

ใช้คำสั่ง <br> หลังข้อความที่ต้องการขึ้นบรรทัดใหม่ หรือต้องการเว้นบรรทัด

ตัวอย่าง

โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานี<br>

ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง<br>

จังหวัดสุราษฎร์ธานี<br>

คำสั่งแสดงข้อความตัวหนา

รูปแบบ

<b>ข้อความที่ต้องการ</b>

ตัวอย่าง

<b>โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานี</b><br>

ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง<br>

จังหวัดสุราษฎร์ธานี<br>

คำสั่งกำหนดสีข้อความ

รูปแบบ

<font color=”สี หรือ ค่าของสี”> ข้อความที่ต้องการ</font>

ตัวอย่างของสี เช่น blue, red, yellow, back, green

หรือใช้รหัสสี #RGB  R=แดง G=เขียว B=น้ำเงิน

ค่าของสีแต่ละหลัก 00 – FF (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F)

เช่น สีแดงใช้รหัส #FF0000, สีเขียว รหัส #00FF00, สีน้ำเงิน รหัส #0000FF

ตัวอย่าง

<font color=”red’> โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานี</font>

<font face=”#FF0000”>โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานี </font>

<font face=”blue>โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานี</font>

<font face=”#99FF99”>โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานี</font>

การกำหนดสีให้พื้นหลังของเว็บเพจ

รูปแบบ <body bgcolor=”ชื่อสีหรือค่าสี”></body>

ตัวอย่างการใช้ <body bgcolor=”lightbule”></body> หรือ <body bgcolor=”#afd7e0″></body>

ตำแหน่งที่ใช้   ภายในแท็กเปิดของ <body>

การกำหนดสีให้กับสิ่งต่าง ๆ ในเว็บเพจมีใช้อยู่ 2 วิธี คือ การกำหนดพื้นหลังด้วยสี เช่น black, white และการกำหนดสี RGB เช่น AFD7E0, 000000, FFFFFFAdvertisements
ใส่ความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

สร้างเว็บไซต์หรือบล็อกฟรีที่ WordPress.com.

%d bloggers like this: